Engangsutstyr

Engangssystemet består av destruksjonsmaskin(er) som kobles til kloakknettet med en 50mm overgang og engangsutstyr som urinflasker, bekken, vaskefat og lokk. Engangsutstyret kastes rett i destruksjonsmaskinen og artiklene destrueres til fiberstørrelse som deretter spyles ut i kloakknettet.

Fordeler med bruk av engangsutstyr :

Fordeler med bruk av engangsutstyr

Sparer vask - pasienter som er avhengig av bekken vil få tildelt egen støtte for bekken. Denne støtten henger på eget stativ under pasientes seng eller stå i pasientens nattbord. Pasienten vil bruke den samme støtten fra han/hun blir innlagt til hun/han blir utskrevet. Da først skal støtten vaskes og gjøres klar til neste pasient.

Sparer vask

Sparer vask

Reduserer arbeidet for pleier - Alle engangsartiklene skal være på pasientens rom eller i umiddelbar nærhet, slik at pleier slipper å gå flere omganger.

Enkel prosedyre:

Enkel prosedyre:

1. Bruk engangsbekkenet / - urinflasken

2. Sett på lokk

3. Ta engangsbekkenet ut av støtten

4. Gå direkte til destruksjonsmaskinen med engangsartiklene.

Slik slipper mann mellomstasjoner, noe som minsker risikoen for kryssmitte. Alt dette gjør Haighs engangssystem til et enkelt og hygienisk system. For pasientendel, slipper man å tenke på at andre har brukt utstyret.

Fakta om engangsutstyret :

Engangsartiklene ingen kjemiske tilsetningsstoffer, de er kun tilsatt bivoks som gjør at engangsartiklene holder på væske opptil 40 grader i 4 - 5 timer. engangsartiklene er laget av gamle aviser.

Bilder på bekken kan lastes ned her>>>>>>engangsbekken.jpg

Bilde på urinflaske kan lastes ned her>>>>>engangsurinflaske.jpg

Ta kontakt med Jevanord AS i dag om du ønsker å bestille engangsartikler som engangsbekken og engangsurinflaske.
Du kan også ringe oss på 22 57 85 00.