Medisinkjøleskap

Medisinkjøleskap

Kirsch er markedsledende i Tyskland for medisinkjøleskap. I alle år har vi i Jevanord solgt Kirsch medisinkjøleskap til sykehjem – sykehus – institusjoner – legekontorer og laboratorier.

Alle kjøleskap er produsert i henhold til DIN 58345 standarden, noe som blant annet innebærer krav om lyd- og lysvarsel ved eventuelle temperaturendringer, sikkerhetsfunksjoner som hindrer temperaturer under frysepunktet, låsbar dør, osv.

Avhengig av hvilken modell du velger, finner du blant annet følgende egenskaper:

Resirkulert luftkjøling
Automatisk avriming og fordamping av smeltevann

Permanent overvåking av ytelsesdataene og varsler i tilfelle avvik, slik at du kan iverksette tiltak i god tid før en feil truer dine kjølte varer; verdens mest nøyaktige temperaturkontroll i kjølte områder takket være to standard PT-1000 sensorer.

Høydejusterbare skuffer
Minnelagring av maksimum og minimum temperatur

Produktark

Kirsch er markedsledende i Tyskland for medisinkjøleskap. I alle år har vi i Jevanord solgt Kirsch medisinkjøleskap til sykehjem – sykehus – institusjoner – legekontorer og laboratorier.

Alle kjøleskap er produsert i henhold til DIN 58345 standarden, noe som blant annet innebærer krav om lyd- og lysvarsel ved eventuelle temperaturendringer, sikkerhetsfunksjoner som hindrer temperaturer under frysepunktet, låsbar dør, osv.

Avhengig av hvilken modell du velger, finner du blant annet følgende egenskaper:

Resirkulert luftkjøling
Automatisk avriming og fordamping av smeltevann

Permanent overvåking av ytelsesdataene og varsler i tilfelle avvik, slik at du kan iverksette tiltak i god tid før en feil truer dine kjølte varer; verdens mest nøyaktige temperaturkontroll i kjølte områder takket være to standard PT-1000 sensorer.

Høydejusterbare skuffer
Minnelagring av maksimum og minimum temperatur

Produktark

Les mer

MED 85 – 80 liter

Les mer

MED 100 – 95 liter

Les mer

MED 126 – 120 liter

Les mer

MED 288 – 280 liter

Les mer