Elframo Frityrer

Elframo har nå fullført en total fornyelse av sin frityr linje tilpasset dagens krav fra markedet. Et meget avansert og topp moderne produksjonsanlegg har også gjort nye løsninger gjennomførbare. Frityrlinjen består nå av små bordmodeller som modell ST6 til store gulvmodeller som modell ES20+20. Elframo produserer frityrer både for elektrisk og gassoppvarming. Tilbudet av frityrer i Norge de siste 20 - 30 årene har vært preget av stadig økende antall importerte merker. Vi presenterte meget tidlig ( 1972 ) Elframo på det norske markedet. Elframo representere i dag, som for 40 år siden, det beste i italiensk industri. Vi har gjennom de siste 40 år holdt ett betryggende reservedelslager for Elframo frityrer - til glede for både sluttbruker og våre forhandlere. Vi tror at våre forhandlere har satt pris på stabilitet, at noen er der hele tiden og kan betjene Dem med reservedeler og oppfølging - også 10, 20 år etter at frityrene er solgt.

Bildet viser ES12
Jevanord AS tilbyr Elframo frityrer. Et avansert og topp moderne produksjonsanlegg. Avbildet ser du Elframo ES12.
Brosjyre på våre lagerførte frityrer finnes HER>>>frityr2010.pdf