Vaskerimaskiner

Sykehus og institusjoner er avhengig av å ha robuste maskiner som tåler kontinuerlig bruk uten at det går utover resultatet på vasken. Med tanke på smittevern og hygiene, stilles det svært høye krav til vaskerimaskinene. Disse oppfyller vi, og du kan stole på at våre maskiner utfører jobben etter gjeldende forskrifter og med hensyn til miljø.

Service på maskinene levert fra oss

For å sikre at maskinene vi leverer yter sitt beste, tilbyr vi service og vedlikeholdsavtaler. Her kan du lese mer om hvilken type serviceavtaler vi tilbyr.

Kontakt oss for mer informasjon rundt våre vaskemaskiner og andre maskiner